Miljömål

Miljömål

för Staby Gårdshotell

På Staby Gårdshotell har vi ett långtgående miljöarbete. Målet med arbetet är att bli så klimatneutrala som möjligt och utgår ifrån Agenda 2030.

Handlingsplan miljömål:

Energi:

Huvuddelen av vår energiförbrukning kommer från förnyelsebar energi. Uppvärmning av anläggningen sker med biobränsle. All el som vi förbrukar kommer från förnyelsebara källor och vi arbetar kontinuerligt för att minska elförbrukningen genom att byta ut belysning till den mest energi snåla, fönsterbyten, tilläggsisolering och styrning av värme.

Mat från smålandsbönder

Vi vill fungera som ett skyltfönster för bra småländsk mat. Vi arbetar för att så stor del som möjligt av den mat vi serverar skall komma från lokala gårdar. Under vintern kan det finnas vissa importerade ekologiska grönsaker på tallrikarna. Vi ska handla så lokalt som möjligt!

Vi håller nere användningen av kemikalier

Vi städar med miljövänliga metoder och nästan 100 procent av våra kemikalier har beteckningen Bra miljöval. Den största förbrukaren av kemikalier är våra diskmaskiner och vi arbetar kontinuerligt för att minska förbrukningen av diskmedel. Tvätten ska skötas med bästa miljöval. 

Klimatsmart trädgårdsskötsel

Vi bedriver allt trädgårdsarbete utan kemikalier. Ogräset rensas för hand eller med ogräsättika. 

Vi sopsorterar och återvinner

Vi sorterar papper, plast, glas och metall.  Vi arbetar kontinuerligt med att öka volymerna av ut sorterade material och påverka kommunen att ge oss möjlighet att sortera tex matavfall. 

Vatten och avlopp är kommunalt och vi arbetar efter att använda minsta möjliga volymer i samband  med renoveringar uppgraderas till snålspolande toaletter mm.