Historik Staby

Då en resande kommer söderifrån mot Högsby längs väg 34, som Gustav Wasa låtit anlägga som kungsväg på 1500-talet, möter han först den långa stabybacken. Till vänster om vägen var här under 1685-1785 övningsplats för Konglige Kalmar Regemente. Kung Karl X1 gjorde Högsby till mönstring- och övningsplats för regementet. Han tyckte, att Högsby var ” en ort så artig, att dess like knappt i Småland finnas kan.” Här i Staby mönstrades soldaterna i flera omgångar. Senare flyttades övningsplatsen till Hultsfreds slätt.

Till höger ett stycke uppe i backen var Staby Gästgivaregård belägen. Gästgiveriet i Högsby kom till år 1581 och först beläget inne i Staby by, (Hults gård), men år 1827 byggdes ny gästgivaregård, just vid stora vägen. Byggnaden brann ner år 1939, men hade då inte använts till sitt ursprungliga ändamål på flera år.

På gärdet intill gästgivaregården har det funnits lämningar efter ett domarsäte, I nämnda gård var poststationen inrymd under åren 1845-1861, varefter den flyttades till Hornsberg i Högsby samhälle.
Poststationen har för övrigt flyttats flera gånger under årens lopp, bland annat till det Hesslerska huset= ( Svensbäck, beläget vid norra delen av Storgatan ), till Hotell Morén, till Kammbackegården (på platsen där Högsby Sparbank är beläget), till Storgatan 48 (nuv Barometern) och till sin nuvarande plats vid Ica-torget. Poststationen hette Staby till år 1899, då namnet blev Högsby.

Alldeles vid nerfarten till Staby ligger Kalmar Regementes trossbod, byggd år 1772 men ombyggd år 1864. Till höger här i backen ligger Stabygården. Den byggdes år 1834 till tingshus. Tingshuset hade tidigare legat inne i Staby by. Den gamla byggnaden finn för övrigt kvar ännu och används som spannmålsmagasin. År 1917 flyttades tinget till ett nybyggt tingshus i Högsby.

Efter år 1917 blev tingshuset i Staby lokaler för Högsby Lantmannaskola och senare för en Lanthushållsskola.

Byggnaden har restaurerats flera gånger och har under många år tjänstgjort som gästgivaregård.

I dag heter anläggningen Staby Gårdshotell.

Högsby den 13 september 2006.
Ebon Rampe